Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z výborové schůze ze dne 18.5.2007

7. 7. 2007

Českomoravský svaz

chovatelů poštovních holubů 

oblastní sdružení chovatelů poštovních holubů Zlín

 Zápis z výborové schůze OS CHPH Zlín, ze dne 23.5. 2007 v Holešově

Přítomni:      MVDr. Polášek Mich., Palíšek J., Pazdera A., Kolaja B., Böhm M.

Kontrola úkolů:

4/07/06    trvá

6/07/06    splněno

1/03/07    trvá.  V termínu do 30.4. nebyla platba uhrazena ZO Tlumačov a ZO Horní  Lapač. Zástupci uvedených ZO se neprodleně spojí s pokladníkem OS p. Pazderou !!!! (tel.607 628 849)

6/03/07    splněno

1/04/07    splněno

2/04/07    splněno

3/04/07    splněno

4/04/07    trvá

5/04/07    trvá

6/04/07    trvá

7/04/07    trvá

Nové úkoly:

 1/05/07    Nachystat a rozeslat svozné plány na závody MMDT  (bude rozesláno po řidičích zoobusu, svozné plány budou též zveřejněny na web. stránkách OS Zlín v rubrice MMDT)

               Zodpovídá: výcvik. ref. OS + doprav. ref. OS    termín: 1.6.2007

2/05/07    Připravit faktury pro  platbu za závody MMDT v rámci OS Zlín (faktura a složenka budou přiloženy se zápisem s následující schůze výboru OS)

               Zodpovídá: pokladník OS                                 termín: 20.6. 2007

3/05/07    Zaslat doklady o opravě zoobusu MAN vč. rozpisu prací a materiálu na Kooperativa pojišťovnu a.s. 

               Zodpovídají: doprav. ref. OS a jednatel OS   termín: 25.5. 2007

4/05/07    Zajistit převoz vleku OS Haná z Přerova pro přepravu PH na závody MMDT /nutnost konzultace, případně přítomnosti předsedy OS Haná p. Báťka. Při telefonickém hovoru doprav. referentů obou OS se vyskytla řada nejasností ohledně vleku OS Haná. Bylo přislíbeno, že vlek bude připraven pro provedení STK, kterou provede naše OS. OS Zlín nehodlá hradit další náklady jako je např.nákup pneu a jiné z vlastních prostředků a ještě OS Haná platit nájem za vlek/ 

               Zodpovídají: předseda OS + doprav. ref. OS   termín: 1.6. 2007

5/05/07   Nachystat a rozeslat rozpis boxů na závody v kooperaci s OS Bílé Karpaty (bude předáno řidičům zoobusu)

              Zodpovídá: výcvikový ref. OS                          termín:28.5.2007

6/05/07   Provést kontrolu krmítek ve vozidle LIAZ po dojezdu ze závodu Štúrovo. Sepsat ZO z kterých krmítka chybí a jejich počet a následně předat výcvik. ref. OS a jednateli OS

               Zodpovídá: doprav. ref. OS                           termín: 28.5. 2007

7/05/07   Provést zaregistrování vozidla LIAZ do systému výběru mýta na kontaktním místě a pořídit palubní jednotku do zoobusu včetně návodu.

               Zodpovídá: jednatel OS                                 termín: 30.5. 2007

Informace:

Kontrolní činnost během závodní sezóny 2007

I přes informace v zápise z výborové schůze OS ze dne 20.4.2007, že zápis o kontrole na k tomu určeném formuláři zašlou ZO do 5 dnů po provedené kontrole předsedovi JURY na adresu,  tak tomu není !!!

Zápisy až na malé výjimky chodí 9-10 den po provedené kontrole. Výbor OS žádá všechny ZO, aby postupovaly dle informací, protože předseda JURY není poslední instancí kam tyto zápisy chodí. (V termínu vůbec neodeslala protokol o kontrole ZO Bezměrov-provede kontrolu v co nejbližším termínu a odešle dle informací na předsedu JURY). Zápisy z kontrol musí být dále zasílány do 10 dnů od provedené kontroly výcvikáři zemského sdružení ing. Novotnému 

Přeprava PH na závod Štúrovo a kooperace s OS Bílé Karpaty na zahraniční závody:

Při nasazování na závod Štúrovo 2.6. 2007 dát do zoobusu LIAZ kromě boxů i počet krmítek (voda i krmivo) odpovídající počtu boxů pro jeden závod /příprava zoobusu pro závod Koblenz  !!!!!

ZO které nedodají odpovídající počet krmítek, dopraví chybějící počet krmítek přímo do zoobusu LIAZ na vlastní náklady!!!!

Při nasazování na závod Altfeld 2.6. 2007 dát do zoobusu MAN krmítka i do prázdných boxů v kterých budou přepravování holubi OS Bílé Karpaty !!!!! Rozpis boxů bude předán MVDr. Poláškem řidičům a bude v zoobuse. Tentýž postup bude proveden i před závodem Würzburg 28.7.2007 !!!  

Pro závod Kassel budou krmítka do boxů vloženy již při závodě Kladruby 23.6.2007 /svoz PH začíná v OS Bílé Karpaty!!!/ 

Návrh na disciplinární řízení 

-         Na základě návrhu př. Bedřicha Kolaji v souladu s Disciplinárním řádem §2 a §6. Zahajuje výbor OS Zlín, jakožto disciplinární orgán I. stupně dle § 5 DŘ disciplinární jednání s panem Adamíkem Zdeňkem ze ZO Fryšták. Jednání proběhne následující výborovou schůzi OS Zlín a disciplinárně řešený člen bude včas obeznámen v souladu s §7 DŘ.

   

Zapsal: M.Böhm,  jednatel OS CHPH Zlín