Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z výborové schůze ze dne 20.4.2007

3. 5. 2007

                   Českomoravský svaz

              chovatelů poštovních holubů  

                   oblastní sdružení chovatelů poštovních holubů Zlín 

 

Zápis z výborové schůze OS CHPH Zlín, ze dne 20.4. 2007 v Holešově

Přítomni:      MVDr. Polášek Mich., Palíšek J., Pazdera A., Kolaja B., Böhm M.

Hosté:           zástupci všech ZO, P. Hradil - předseda JURY 

Kontrola úkolů: 

4/07/06    trvá

6/07/06    trvá

1/02/07    splněno

5/02/07    splněno

1/03/07    trvá

2/03/07    splněno

3/03/07    splněno

4/03/07    splněno

5/03/07    splněno

6/03/07    trvá

7/03/07    splněno

8/03/07    splněno

Nové úkoly:

                    1/04/07   Zajistit roční dálniční známku na zoobus MAN.        

              Zodpovídá: jednatel OS                          termín: 27.4.2007

2/04/07   Dodat do prvního závodu na adresu výpočtáře ofrankované

                                obálky pro zasílání výsledků dle počtu závodů

                                Adresa výpočtáře:       Stanislav Škovran

                                                                 Česká čtvrť 25

                                                                 783 02 Nemilany

                                Zodpovídají: předsedové ZO                  termín:  5.5.2007

               3/04/07   Nachystat a rozeslat smlouvy o přepravě PH OS, které

               přepravujeme na jednotlivé závody

                                Zodpovídá: jednatel OS                          termín: 20.5.2007

               4/04/07   Při nasazování na závod Štúrovo 2.6. 2007 dát do zoobusu

                              LIAZ kromě boxů i počet krmítek (voda i krmivo)

                              odpovídající počtu boxů pro jeden závod /příprava zoobusu

                              pro závod Koblenz  !!!!! 

                              Zodpovídají: předsedové ZO                  termín: 2.6. 2007

                5/04/07   Při nasazování na závod Altfeld 2.6. 2007 dát do zoobusu MAN

                              krmítka i do prázdných boxů v kterých budou

                              přepravováni holubi OS Bílé Karpaty !!!!! 

                              Zodpovídají: předsedové ZO                  termín: 2.6. 2007

                              Tentýž postup bude proveden i před závodem Würzburg

            28.7.2007 !!! 

             Pro závod Kassel budou krmítka do boxů vloženy již při

               závodě Kladruby 23.6.2007 /svoz PH začíná v OS Bílé

               Karpaty!!!/

6/04/07    Zajistit zástupce OS Zlín pověřené kontrolou chovatele jiné OS při

               doletu závodu Koblenz 

               Zodpovídají: předseda OS                     termín: 15.6. 2007

               7/04/07    Nahlásit jednateli OS zájemce z řad chovatelů do 21 let pro

                              soutěž mladých chovatelů /propozice uvedeny v informacích/ 

                              Zodpovídají: předsedové ZO                 termín: 15.7. 2007

Informace:

 Soutěž mladých chovatelů 

 -      samostatně závodící chovatel, věk max. 21 let v dané sezóně (pro rok 2007 ročník

      1985 a mladší)

 -    tyto chovatele přihlásí jednotlivá OS na ČMS nejpozději do 30.7.2007 

 -    soutěž holoubat 

 -    výsledky ze třídy holoubat v konkurenci nejnižších platných výsledků vydávaných v

      rámci OS (min. 50 závodících)

 -    bodují 3 nejlepší holoubata ve třech vybraných závodech 

 -     vítězí chovatel s nejvyšším součtem Ke - maximální počet 900 Ke, při rovnosti

      koeficientů rozhoduje vyšší součet km.

Školení výcvikových referentů ZO  

-         Bylo provedeno školení výcvikových ref. ZO, které bylo zakončeno testem znalostí ZŘ (vyplněné testy budou jednatelem OS odeslány na tajemníka ČMS CHPH)

Kontrolní činnost během závodní sezóny 2007

Byly rozděleny kontroly na jednotlivé závody během sezóny pro jednotlivé ZO – rozpis kontrol viz. závodní plán 2007 . Na každou ZO připadají min. 2 kontroly během závodní sezóny. Výborem OS bylo rozhodnuto, že každá ZO během závodní sezóny provede min. 1x kontrolu u chovatele, účastníka závodu a 1x kontrolu v ZS.

Zápis o kontrole na k tomu určeném formuláři zašlou ZO do 5 dnů po provedené kontrole předsedovi JURY na adresu !!!:

 Pavel Hradil

Zálešná X/1261

760 01 ZLÍN 

Oprava termínů svozů ve svozovém plánu:

Oostende   28.6.

Kassel       30.6.

Brusel        26.7.

Würzburg   28.7.

 Jednotlivé časy svozů zůstávají beze změn!!!

Ceny za přepravu PH na závody MMDT v rámci OS Zlín:

  KOBLENZ                 15,-

  OOSTENDE              22,-

  OLDENBURG             16,-

  BRUSEL                   20,-

Přeprava PH na závod Štúrovo a kooperace s OS Bílé Karpaty na zahraniční závody:  

-   OS Zlín bude přepravovat v zoobuse na závody Altfeld, Kassel a Würzburg OS Bílé

    Karpaty. 

    Počet boxů jednotlivým ZO bude ponížen cca o cca 35% tak jako v roce 2006 viz.

    příloha. 

-  Přeprava na závod Štúrovo, který se uskuteční souběžně s Altfeldem, bude zajištěna

    zoobusem Liaz (kapacita 96 boxů). Počet boxů jednotlivých ZO viz. příloha   

Prezentace vítězů jednotlivých závodů OS Zlín na webových stránkách:

-         Na základě kladné odezvy na webových stránkách OS Zlín se dohodl výbor OS na průběžném vkládání profilů vítězů jednotlivých závodů v sezóně 2007. Výbor OS Zlín žádá všechny chovatele, jejichž holubi vyhrají některý ze závodů v letošní sezoně, aby spolupracovali na tvorbě profilů vítězů závodů, protože se nebude jednat pouze o prezentaci OS, ale i chovatelů. Jedná se především o průběžné zasílání obrázku vítěze závodu, pokud možno ve formátu jpg a rodokmenu vítěze pro zpracování profilu na e-mailovou adresu jednatele OS : martin.bohm@seznam.cz

  Zapsal: M.Böhm,  jednatel OS CHPH Zlín

 

  Příloha č. 1

 ROZDĚLENÍ BOXŮ OS ZLÍN (96 BOXŮ – zoobus LIAZ) PRO ZÁVOD ŠTÚROVO 2007

/ponížení o cca 20% z důvodu menší kapacity oproti zoobusu MAN + vozík, který ve stejném termínu veze závod Altfeld/

ZO BEZMĚROV             7   boxů

ZO FRYŠTÁK               10  boxů

ZO HOLEŠOV              12  boxů

ZO HORNÍ LAPAČ         6   boxů

ZO KROMĚŘÍŽ            9,5  boxů

ZO KUROVICE              6   boxů

ZO NAPAJEDLA            9    boxů

ZO OTROKOVICE         4    boxy

ZO PRASKLICE           9,5   boxů

ZO RATAJE                6,5   boxů

ZO RYMICE                 4    boxů

ZO TLUMAČOV           5,5   boxů

ZO ZLÍN                     7     boxů

  ZO KROMĚŘÍŽ – ZO RATAJE

  ZO PRASKLICE – ZO TLUMAČOV

Zda půjdou do boxu H nebo He závisí na dohodě mezi dotčenými ZO

ROZDĚLENÍ BOXŮ (68 ks) OS ZLÍN PRO ZÁVODY ALTFELD, KASSEL A WÜRZBURG 2007

/ponížení o cca 35% z důvodu kooperace s OS Bílé Karpaty/

ZO BEZMĚROV          5       boxů

ZO FRYŠTÁK             6,5    boxů

ZO HOLEŠOV            8       boxů

ZO HORNÍ LAPAČ      5       boxů

ZO KROMĚŘÍŽ           7       boxů

ZO KUROVICE           4       boxů

ZO NAPAJEDLA          7       boxů

ZO OTROKOVICE       3       boxy

ZO PRASKLICE          6,5     boxů

ZO RATAJE               5       boxů

ZO RYMICE               3       boxů

ZO TLUMAČOV          4       boxy

ZO ZLÍN                    4       boxy

 

ZO PRASKLICE – ZO FRYŠTÁK

Zda půjdou do boxu H nebo He závisí na dohodě mezi dotčenými ZO