Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z výborové schůze ze dne 7.2.2007

14. 2. 2007

               Českomoravský svaz

                             chovatelů poštovních holubů  

                                   oblastní sdružení chovatelů poštovních holubů Zlín 

Zápis z výborové schůze OS CHPH Zlín, ze dne 7.2. 2007 v Holešově

 

Přítomni:     Palíšek J., Pazdera A., Böhm M., Kolaja B.

Omluveni:       MVDr. Polášek Mich.

Hosté:            Hrabal Ed. ml., Polášek Martin

Kontrola úkolů:

4/07/06    trvá

6/07/06    trvá

9/11/06    splněno

10/11/06  splněno

11/11/06  splněno

1/12/06    splněno

2/12/06    splněno

3/12/06    splněno

4/12/06    splněno

5/12/06    splněno

6/12/06   splněno

Nové úkoly:

1/02/07   Zajistit  řidiče pro sezonu 2007 a následně uskutečnit pracovní

             schůzku v místě garážování vozidla /doprav. referent + řidiči/

                Zodpovídá: doprav. ref. OS                 termín: 30.3.2007

2/02/07   Rozpracovat svozný plán podle závodního plánu schváleného na

             Konferenci delegátů 9.12.2006 v Koválovicích-Osíčanech pro jeho

             projednání na výborové schůzi 

                Zodpovídá: doprav. ref. OS                      termín:   5.3.2007

3/02/07   Připravit smlouvu o výpočtech a rozjednat s p. Škovranem

                Zodpovídá: výcvik. ref. OS                       termín:   5.3.2007

4/02/07   Nahlásit výcvik. referentovi OS nové chovatele pro zaměření

             holubníků a kontaktní osoby pro zaměření 

                Zodpovídají: předsedové ZO                     termín: 5.3.2007

5/02/07   Zajistit účast jednotlivých ZO na Jarní konferenci delegátů OS CHPH

             Zlín v Tlumačově 24.3. 2007 v 10,00 dle níže uvedeného klíče.

                Zodpovídají: předsedové ZO                     termín:  24.3.2007

6/02/07   Zajistit sál pro konání Jarní konference delegátů OS CHPH Zlín

             v Tlumačově 24.3. 2007 v 10,00.

                Zodpovídá:  doprav. ref. OS                      termín:  24.2.2007

Informace:

Doplňkové závody jednotlivců

Schůze se zúčastnil jako host Ed. Hrabal, který přítomné seznámil s nápadem pořádání těchto

závodů. Ke dni 7.2.2007 má pro tyto závody oficiálně nahlášeny chovatele 4 ZO OS Zlín (cca 25

chovatelů a 600 holubů). Sdělil, že další neoficiální zájem je i u některých chovatelů OS Haná a

některých jednotlivců z dalších ZO OS Zlín.

Výbor OS s těmito doplňkovými závody jednotlivců souhlasí za následujících předpokladů:

-       u všech závodů budou splněny propozice výkonnostních soutěží

-       svozový plán bude kopírovat svoz. plán OS Zlín  

Výbor OS Zlín proto doporučuje prodloužit termín nahlášení holubů pro tyto závody do 28.2.2007 a následně začátkem měsíce března uspořádat schůzku zájemců o tyto doplňkové závody jednotlivců, kde budou schváleny termíny a místa vypuštění holubů, které budou oficiálně předneseny na Jarní konferenci delegátů OS Zlín, k dodatečnému doplnění do závodního plánu a jeho schválení.

Test pro výcvikáře a vedoucí ZS

Na základě rozhodnutí prezídia Českomoravského svazu CHPH (viz. Zápis č.4/2006 ze schůze prezídia) bude během měsíce března zaslán s dalším zápisem z výborové schůze OS na jednotlivé ZO test pro výcvikové referenty a vedoucí ZS. Test bude proveden na školení výcvikových referentů během měsíce dubna (termín bude oznámen v březnovém zápise)

 

-   výbor OS řešil připomínku zástupce ZO Otrokovice p. Sedláčka na Konferenci delegátů

   9.12.2006. Boxy této ZO byly složeny jinde, přestože v ZO byl zástupce (týká se boxů

   v zoobusu MAN). Boxy budou převezeny do ZO ze ZS Spytihněv při prvním nácviku.

-   Dále byla řešena výstava OS Zlín pro rok 2007. Vzhledem k tomu, že oficiálně projevila zájem pouze jediná ZO, přiděluje výbor OS výstavu OS Zlín ZO Prasklice.

-   Výbor OS projednával možnost rozdělení OS Zlín do dvou pásem pro výpočet – bude

   projednáváno ještě na další schůzi, výsledná varianta bude předložena na Jarní

   konferenci pro případné schválení delegáty Jarní konference.

  POZVÁNKA NA JARNÍ KONFERENCI DELEGÁTŮ OS CHPH ZLÍN

/Konference se uskuteční 24.3.2007 v 10,00 v Tlumačově, Restaurace Černý kůň/  

     -  Zahájení schůze

     -  Volba návrhové komise

     -  Kontrola úkolů z předchozí Konference delegátů OS ze dne 9.12.2006

     - Zpráva o činnosti výboru OS Zlín za rok 2006 – předseda OS Zlín

     -  Zpráva o hospodaření v roce 2006, návrh rozpočtu pro rok 2007– pokladník OS

     - Zpráva RK

     -  Zpráva dopravního referenta OS Zlín

     - Zpráva o činnosti JURY

     -  Diskuze

     - Závěr, ukončení Jarní konference

Počet delegátů (mimo členů výboru a předsedy RK) uveden dle klíče 1:5 následovně:

Bezměrov - 2, Fryšták - 2, Holešov - 4, Horní Lapač - 2, Kroměříž - 3, Kurovice - 3, Napajedla - 3, Otrokovice - 2, Prasklice - 3, Rataje – 2, Rymice - 2, Tlumačov - 2, Zlín - 3

Zapsal: M.Böhm,  jednatel OS CHPH Zlín